Výlet na Domašu

Výlet na Domašu

Krásny slnečný augustový deň využili naši prijímatelia na pekný a obohacujúci výlet na Domašu a plavbu loďou.