Sebarealizácia a voľný čas je dôležitou súčasťou života našich prijímateľov.

Aktuality

Kontakt

Obslužné činnosti

Domov sociálnych služieb v Sabinove vykonáva v zmysle zákona o sociálnych službách podľa § 17:

Obslužné činnosti

Ubytovanie:

Ubytovanie je poskytovanie bývania v obytnej miestnosti alebo v jej časti s príslušenstvom, užívanie spoločných priestorov a poskytovanie vecných plnení spojených s ubytovaním.

Stravovanie:

Stravovanie je poskytovanie stravy v súlade so zásadami zdravej výživy a s prihliadnutím na vek a zdravotný stav fyzických osôb podľa stravných jednotiek. Za stravnú jednotku sa považujú náklady na suroviny. Za celkovú hodnotu stravy sa považujú náklady na suroviny a režijné náklady na prípravu stravy. 

Upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva:

Upratovanie je pravidelné udržiavanie čistoty v izbách a spoločných priestorov. Pranie je najmä triedenie, namáčanie, predpieranie, dezinfekcia a pranie bielizne a šatstva. Žehlenie je triedenie, ukladanie, žehlenie a mangľovanie bielizne a šatstva. Údržba bielizne a šatstva je oprava a úprava bielizne a osobného šatstva.

Život v DSS