Sebarealizácia a voľný čas je dôležitou súčasťou života našich prijímateľov.

Aktuality

Kontakt

Prijatie do zariadenia

PRIJATIE DO ZARIADENIA

Domov sociálnych služieb v Sabinove Vám po obdržaní Pokynu Odboru sociálnych vecí a rodiny Prešovského samosprávneho kraja k zabezpečeniu sociálnej služby zašle predvolanie k nástupu a na osobný informatívny rozhovor. Rozhovor je realizovaný za účasti riaditeľky a koordinátorky sociálnej práce a opatrovateľskej starostlivosti. Cieľom rozhovoru je získať informácie o budúcom prijímateľovi na jednej strane alebo na strane druhej o poskytovaných službách v našom zariadení. Počas tohto rozhovoru Vám budú poskytnuté podrobné informácie o pobyte v našom zariadení, o ubytovaní, stravovaní, výške úhrady za sociálne služby, spôsobe úhrady, o opatrovateľskej a ošetrovateľskej starostlivosti, o zabezpečovaní poskytovania zdravotnej starostlivosti, voľnočasových aktivitách a pod. Na toto stretnutie si môžete pripraviť otázky, ktoré Vás zaujímajú, a na ktoré Vám naši pracovníci radi odpovedia. Dohodneme si termín nástupu do DSS, odovzdáme Vám informačný leták a dohodneme podrobnosti poskytovania sociálnej služby pre Vás.

 

NÁSTUP DO ZARIADENIA

Pri nástupe do zariadenia Vás sociálna pracovníčka oboznámi s obsahom Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, výške úhrady za sociálnu službu, s príslušnými internými predpismi a s návrhom individuálneho plánu. Ukáže Vám pridelenú izbu a predstaví Vám spolubývajúcich, zodpovednú zdravotnú sestru a ukáže Vám priestory zariadenia, ktoré budete využívať pri každodenných činnostiach.

 

PODPIS ZMLUVY

Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby podpisujete Vy osobne, resp. váš zákonný zástupca, ktorý nám predloží Rozhodnutie príslušného súdu o jeho ustanovení za opatrovníka. V prípade, že ste svojprávny a nemáte súdom ustanoveného opatrovníka, ale z dôvodov svojho telesného zdravotného postihnutia sa nedokážete podpísať, je potrebné pri podpise zmluvy predložiť lekárske potvrdenie o tom, že nie ste schopný sa sám podpísať. V takom prípade sa za Vás podpisuje príbuzný alebo blízka osoba, ktorá má súdom ustanovenú generálnu moc.   

 

OSOBNÉ VECI PRIJÍMATEĽA PRE UĽAHČENIE ADAPTÁCIE

Pre čo najlepšiu adaptáciu na nové prostredie si k nám môžete priniesť svoje osobné obľúbené veci ako sú fotografie, obrazy, dekoratívne predmet, deku, vankúšik... ktorými spoločne s Vami zútulnime Vašu izbu.

 

DOPORUČENÉ OBLEČENIE A VECI OSOBNEJ POTREBY

Nižšie uvádzame doporučený zoznam oblečenia a vecí osobnej potreby. Zoznam je orientačný a vychádza z našich skúseností. Vaša bielizeň a osobné oblečenie bude prané a žehlené v práčovni DSS a na oddelenie do Vašej skrine je dokladané opatrovateľkou. Prijímateľ, ktorému to zdravotný stav dovolí, si môže svoje veci do práčovne a z práčovne nosiť sám. Je potrebné mať obuv a oblečenia na pobyt vo vnútri, ale aj vonku, tiež slávnostnejšie oblečenie na návštevu kultúrnych, spoločenských podujatí a na účasť na svätých omšiach v kaplnke DSS. V prípade potreby, bude rodinný príslušník alebo známy oboznámený o tom, čo je potrebné prijímateľovi do zariadenia priniesť.  

Všetko oblečenie a bielizeň je potrebné pred nástupom do zariadenia označiť menom, buď vyšitím alebo nezmazateľnou fixou na textil.

Druh oblečenia

Počet

Druh oblečenia

Počet

Topánky letné + zimné

1+1 pár

Papuče

1 pár

Prezúvky (sandále, kroksy, šľapky)

2 páry

Tepláky

5 ks

Ponožky tenké + hrubé

7+5 párov

Sveter/mikina

5 ks

Teplé spodné prádlo alebo pančuchy

4 ks

Spodná bielizeň

10 ks

Bunda, vetrovka tenká + hrubá

1+1 ks

Nátielník

4 ks

Tričko- krátky rukáv

7 ks

Pyžamo

4 ks

Tričko- dlhý rukáv

2 ks

 

 

Šál, čiapka, rukavice

po 1 ks

 

 

Nohavice- sviatočné + rifle

1+2 ks

 

 

Letné nohavice- kraťasy, trištvrťové

5 ks

 

 

 

 

 

 

 

POTVRDENIA A DOKLADY, KTORÉ JE POTREBNÉ PREDLOŽIŤ

-občiansky preukaz,

-preukaz poistenca,

-preukaz ZŤP,

-potvrdenie od obvodného lekára nie staršie ako týždeň, že zdravotné dôvody, t.j. infekčné   

 ochorenie vám nebránia nastúpiť do dss (výter z hrdla, výter z recta a rtg pľúc),

-zdravotná dokumentácia, lekárska správa od lekárov, u ktorých ste liečený,

-záznamy o očkovaní (chrípka, tetanus... ak ste očkovaný). 

 

Cieľom zariadenia je, aby ste sa u nás cítili príjemne, ako doma. Profesionálnou starostlivosťou a priateľským prostredím sa budeme snažiť vytvoriť Vám pocit dôvery, istoty a spokojnosti, ktorými chceme podporiť Vaše začlenenie do bežného prostredia každodenného života.

 

Prosíme Vás, prečítajte si náš domáci poriadok, ktorý Vám zasielame v prílohe. Prípadné nejasnosti upresníme pri osobnom pohovore.