Sebarealizácia a voľný čas je dôležitou súčasťou života našich prijímateľov.

Aktuality

Kontakt

Charakteristika zariadenia

Zriaďovateľom Domova sociálnych služieb v Sabinove je Prešovský samosprávny kraj. V domove sociálnych služieb sa poskytuje komplexná starostlivosť fyzickej osobe odkázanej na sociálnu službu v DSS v zmysle §38 Zákona o sociálnych službách celoročnou pobytovou formou a týždennou pobytovou formou.
 
Forma sociálnej služby:
  • pobytová celoročná počet miest 90
  • pobytová týždenná počet miest 2
  • koedukované zariadenie

Priemerný vek prijímateľov: 60,1 rokov

  • z toho muži: 55,7 rokov
  • z toho ženy: 64,8 rokov

Počet zamestnancov: 66