Sebarealizácia a voľný čas je dôležitou súčasťou života našich prijímateľov.

Aktuality

Kontakt

Opatrovateľská starostlivosť

Opatrovateľsko ošetrovateľská starostlivosť je poskytovaná individuálne so zameraním na čo najrýchlejšie získanie sebestačnosti prijímateľa sociálnej služby. Cieľom poskytovanej starostlivosti je udržiavať a podporovať telesné, duševné a sociálne zdravie prijímateľov sociálnych služieb, zmierňovať utrpenia a zabezpečiť im dôstojný život a v starostlivosti o prijímateľov uplatňovať získané vedomosti a poznatky, v zhode s etickými princípmi a právami.

Opatrovateľsko ošetrovateľská starostlivosť je poskytovaná komplexne 24-hodín. Vykonáva ju odborne vzdelaný zdravotný, pomocný i ďalší personál zariadenia, ktorý vykonáva najmä tieto činnosti:

  • dozor nad liekmi, ich príprava a podávanie podľa ordinácie lekára, podávanie injekcií i.m. v prítomnosti lekára, sesterské ošetrovateľské úkony (preväzy, starostlivosť a katéter, o stómie) prostredníctvom ADOS
  • sledovanie fyziologických hodnôt, hodnôt cukru v krvi, objednanie k odborným lekárom, zabezpečenie liekov, zdravotných pomôcok, doručenie liekov a iného zdravotného materiálu z lekárne a pod.
  • pomoc pri sebaobslužnej činnosti, pri udržiavaní hygienických návykov, pri kúpeli, obliekaní, pri sprevádzaní do zdravotníckych zariadení (pri pravidelných kontrolách, pri akútnych stavoch, prehliadkach a pod.), pri udržaní mobility a motoriky prijímateľov, podávanie stravy, kŕmenie

Domov sociánych služieb zabezpečuje zdravotnú starostlivosť prostredníctvom všeobecných a odborných lekárov pričom prijímateľom zostáva zachovaná slobodná voľba lekára. Lekársku starostlivosť prijímateľov domova sociálnych služieb zastrešuje obvodný lekár, ktorý poskytuje svoje služby podľa potreby priamo v ambulancii. Po dohode vykonáva vizity ležiacich pacientov. V prípade vysokého počtu chorých (napr. chrípková epidémia) navštevuje pacientov priamo v DSS. Raz mesačne za účelom vizity a vyšetrenia prijímateľov do zariadenia prichádza psychiatrička. Akútny psychiatrický problém sa rieši priamo v ambulancii lekára. V časom rozpätí raz za tri mesiace do zariadenia prichádza neurológ, ktorý prijímateľov vyšetrí. Závažný problém je riešený priamo v ambulancii. Zubní lekári vykonávajú preventívne prehliadky koncom roka priamo v zariadení. Individuálne zákroky sú vykonávané v ambulancii. Služby iných špecialistov sú využívané podľa potreby priamo v ambulancii lekára

Život v DSS