Sebarealizácia a voľný čas je dôležitou súčasťou života našich prijímateľov.

Aktuality

Kontakt

Icon

Poslanie

Uspokojovanie všetkých potrieb prijímateľov sociálnych služieb a individuálny prístup k podpore života.

Icon

Cieľ

Pocit bezpečia, motivácia, moderné metódy na zvyšovanie kvality života a vytvorenie domova.

Icon

Vízia

Zlepšenie kvality života našich prijímateľov a snaha o naplnenie ich individuálnych potrieb.

Zo života DSS Sabinov

Aktuality

Domov sociálnych služieb v Sabinove

Charakteristika zariadenia

Zriaďovateľom Domova sociálnych služieb v Sabinove je Prešovský samosprávny kraj. V domove sociálnych služieb sa poskytuje komplexná starostlivosť fyzickej osobe odkázanej na sociálnu službu v DSS v zmysle §38 Zákona o sociálnych službách celoročnou pobytovou formou a týždennou pobytovou formou.

Forma sociálnej služby:

90

Pobytová celoročná

3

Pobytová týždenná

60.1

Priemerný vek prijímateľov

66

Počet zamestnancov

Sebarealizácia a voľný čas je dôležitou súčasťou života našich prijímateľov

Naša fotogaléria

Domov sociálnych služieb Sabinov

Typy poskytovaných služieb

DSS Sabinov

Icon

Starostlivosť, úcta a láska pod jednou strechou